OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

o nás

 
 
 
  TOPlist

 


Aktuálne
--------------
Mikuláš 2014 Tu
--------------
Športové hry 2014 - Čerenčany Tu
--------------
Športové hry 2014 - Spišský Hrhov Tu
--------------
Maškarný ples 2014 Tu
--------------
Mikuláš 2013 Tu
--------------
Spevácka súťaž 2013 Tu
--------------
admin
 
 
 
Reedukačné centrum
 
 
 sa zameriava na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených detí,
u ktorých boli zistené také nedostatky v sociálnej prispôsobivosti,
v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova
a vzdelávanie v iných zariadeniach, alebo prirodzenom rodinnom prostredí 
by neviedli k náprave.
 
Reedukačné centrum poskytuje deťom výchovu a vzdelávanie zamerané
na optimalizáciu ich psychosociálneho vývinu, odstraňovanie porúch správania
a vytvára predpoklady na ich osobnostnú a sociálnu integráciu.
 
 
 

 

 

aktualizované: 06.02.2021 22:54:50
týž
8
8
dni
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8