OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

história

Z histórie Reedukačného centra v Čerenčanoch.
(Reedukačného detského domova)
 
V školskom roku 2005/2006 si Reedukačný detský domov v Čerenčanoch pripomenul 40.výročie svojho založenia.

    Reedukačné centrum ( predtým Detský výchovný ústav a Reedukačný detský domov) bol v Čerenčanoch založený v roku 1966. Čerenčany sú malá obec nachádzajúca sa v tesnej blízkosti Rimavskej Soboty. Od svojho začiatku sa ústav venoval prevýchove delikventnej mládeže. Pôvodne bol umiestnený v starom kaštieli, ktorý bol vlastníctvom rodiny Zmeškala.
Po znárodnení kaštieľ pripadol štátu. Celý ústav počas 40 rokov existencie prešiel rôznymi úpravami, zmenami, či už v rovine materiálnej, personálnej alebo organizačnej.

image

 Striedali sa lepšie roky s tými horšími, šikovnejší zamestnanci s menej šikovnými. Ústav sa pôvodne, v prvých rokoch svojho jestvovania skladal z nasledovných objektov: kaštieľ, v ktorom bola umiestnená riaditeľňa, zborovňa, kancelária sociálnej pracovníčky a hospodárky, klub samosprávy, zasadačka, telocvičňa a dve hosťovské izby.
Objektmi mimo kaštieľa boli: škola s kabinetmi, kuchyňa s jedálňou. Samostatný objekt tvorili internát s piatimi spálňami pre chovancov, dvoma klubovňami, izolačkou, čitárňou, s izbou pre pomocných vychovávateľov a sociálnym zariadením. Na dvore ústavu sa nachádzali ďalšie objekty ako napr. garáže, dielne a kotolňa.
 
 imageimage
 
    Na čele ústavu stál Pavol Nemec.Vedenie ústavu viedlo až do roku 1977 toto zariadenie „od desiatich k piatim“. Do toho času ústav pripomínal skôr chudobinec, či dobročinné zariadenie. K zmene vo vedení došlo 1. septembra 1977, keď do funkcie riaditeľa nastúpil Gejza Farkaš. Práve s menom tohto človeka sa úzko spája celý nasledovný vývoj tohto zariadenia. Do svojej funkcie nastúpil v čase,keď sa ústav nachádzal takmer v havarijných podmienkach. Vedenie ústavu si ako svoj prvoradý cieľ postavilo vyriešenie tejto zúfalej situácie a zachránenie ústavu pred jeho likvidáciou a úplným úpadkom. V tejto katastrofálnej situácii prijalo nové vedenie opatrenia na vyriešenie naliehavého problému, a to postupne krok za krokom vylepšovať materiálnu vybavenosť a vytvoriť také zariadenie, v ktorom by sa dobre cítili zamestnanci, aj chovanci ústavu.

    Od 1. augusta 2007 je riaditeľom Mgr. Gabriel Bodnár.
 
 
       imageimage
 
 image
 

 

aktualizované: 06.02.2021 22:54:50